top of page
Vyhledat
  • Obrázek autorajitull

V námi dlouho vyhlížené soutěži Pěší zóna Trutnov jsme byli oceněni odměnou!
Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na řešení pěší zóny v ulici Horská v Trutnově. Návrh se měl stát koncepčním podkladem, na jehož základě bude zadána zakázka na zpracování navazujících výkonových fází projekčních prácí, dohledu nad jejich provedením a uvedením předmětné stavby do užívání. Návrh měl kompozičně, architektonicky i výtvarně zdůraznit propojení historického Krakonošova náměstí a nového náměstí Republiky.


Soutěž byla vyhlášena Českou komorou architektů dne 24.11.2017 a odevzdání soutěžních návrhů bylo stanoveno do 12.4.2018. Po zasedání poroty soutěže byly vybrány tři vítězné návrhy, a další tři návrhy byly oceněny odměnou, z nichž jedna odměna byla udělena i nám. Po zasedání poroty a rozhodnutí o vítězných návrzích byly výsledky soutěže dne 6.6.2018 zvěřejněny a publikovány na webu města - https://www.trutnov.cz/mesto-trutnov/architektonicka-soutez-na-pesi-zonu-ma-viteze a České komory architektů - zona-trutnov


Návrh jsme zpracovali v týmu volného sdružení architektů JAS ve složení Jitka Ullwerová (krajinářský architekt), Adam Vilímek (architekt-grafik), Šárka Ullwerová (architekt), Martin Březina (architekt). Na vyhlášení soutěže jsme čekali už od její přípravy od roku 2016, protože Trutnov je blízký rodnému náchodskému regionu dvou členů našeho týmu a do Krkonoš jezdíme rádi už od našeho dětství. i proto jsme náš návrh koncipovali hodne tématicky a zapojili naše vzpomínky a melancholické nálady z toulek po našich nejvyšších horách. Celé řešení pěší zóny jsme akcentovali analogickým výstupem na vyhlídkové místo/vrchol hřebene v podobě vyhlídkové platformy se schodištěm a komerčním zázemím uvnitř.


Naše celkové řešení se snaží pěší zónu citlivými zásahy do zpevněných ploch a provozu tuto část města povýšit na plohodnotnou urbanistickou strukturu s čilým ruchem a životem, která naváže na kvalitně zpracovanou plochu kolem nového kulturního domu UFFO, jež stojí u nástupu na pěší zónu ulice Horská.


Máme radost i z tohoto úspěchu v podobě odměny a jsme moc rádi, že i menší města našeho rodného kraje se hojně začínají zapojovat do veřejných architektonických soutěží!

72 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page