top of page

SUCHDOL, PRAHA

ZAHRADY SE HŘBITOVEM

odměna

20/   11   /   2017

Základní myšlenkou je zachování průchodu celého areálu hřbitova bez vizuální bariéry - plotu. Proto je prostor pohřbívání oddělen HA-HA příkopem tj. terénní bariérou, která zabrání volnému průchodu na pohřebiště. Další myšlenkou je vytvoření parku ztišení jako nekonečné cesty života a smrti. Koncepčně návrh celého areálu umocňuje dominantu kaple sv. Václava a decentně podtrhuje její osovost.

AUTOŘI: JAS architekti ve složení - Adam Vilímek, Šárka Ullwerová, Jitka Ullwerová, Václav Matějka

ZADAVATEL: Městská část Suchdol

STUPEŇ: veřejná soutěž jednokolová projektová

bottom of page