top of page

ÚPICE

REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ U ČAPKOVI VILY
3.místo ve vyzvané soutěži

30/   12   /   2023

Hlavním cílem návrhu bylo vytvoření důstojného veřejného prostoru pro pohyb pěších a cyklistů a jejich pobyt venku v okolí významné Čapkovi vily, který byl podmíněn vytěsněním parkovacích stání z její blízkosti. Myšlenkou, propojující funkci prostoru s historií vily a místa, je pomyslná nit s devíti zastaveními vedoucí „Čapkovou zahradou“ připomínající Devatero pohádek, knihu napsanou Karlem Čapkem a ilustrovanou jeho bratrem Josefem a s příběhy odehrávajícími se výhradně v Úpici a jejím okolí.

AUTOŘI: Jitka Peroutka Ullwerová, Šárka Štěpánová, Václav Novák

ZADAVATEL: Město Úpice

STUPEŇ: vyzvaná architektonická soutěž

bottom of page