top of page

JITKA ULLWEROVÁ

 

Jsem autorizovaná krajinářská architektka a svoji práci dělám s láskou a úctou k rostlinám, krajině a architektuře. 

Cítím se být zodpovědná nejen ke své profesi zahradní architekty, ale zvláště ke svým klientům a projektům, na nichž můžu díky nim pracovat. Proto se snažím přistupovat ke každému prostoru a klientovi individuálně a své profesní postupy upravit tak, abychom společně vyvtvořili dílo, které nás bude bavit a bude fungovat dlouhá léta. V zahradní architektuře se specializuji na terénní úpravy, koupací jezera a trvalkové výsadby, při jejichž navrhování propojuji teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi ze spolupráce s odobornými profesemi a řemeslníky tak, aby realizovaná zahrada odpovídala návrhu a splňovala nároky na pohodlný provoz a údržbu pro Váš život v ní. Nejdůležitější pro mě je, aby každý jednotlivý nápad i celá zahrada byly realizovatelné, snadno použitelné a dlouho udržitelné, tudíž nereálné projekty tzv. "do šuplíku" ode mě neočekávejte. I svépomocí a postupně lze totiž vytvořit krásnou a funkční zahradu, pokud máte chuť a plán.

- od roku 2019 autorizace A3 v České komoře architektů - ČKA 04 793

- od roku 2015 spolupráce s atelierem Flera

- 2012-2015 magisterské studium oboru Zahradní a krajinářské architektury na Mendelově univerzitě v Brně

- 2014 pracovní stáž v atelieru krajinářské architektury Buro Poelmans Reesink v Arnhemu v Nizozemí,

https://www.poelmansreesink.nl/buro/internship/internship-aanvragen

- 2008-2012 bakalářské studium Zahradní a krajinářské architektury na    Mendelově univerzitě v Brně

JAK VZNIKÁ PROJEKT ZAHRADY?

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

PRŮZKUM MÍSTA

Nejdůležitější část projektu je správná analýza stávajícího stavu, definování zadání a potřeb klienta.

(celk. cena a počet fází projektu se odvíjí od stávajícího stavu, velikosti, výškového členění pozemku a náročnosti zadání)

1.konzultace zdarma

1.FÁZE

STUDIE

Studie zahrnuje celkovou dispozici zahrady, její charakter, barevné a mteriálové řešení a design zahradních prvků. To vše prezentované prostřednictvím půdorysu, řezopohledů, vizualizací, skic a inspiračních listů.

od 8 000 Kč

2.FÁZE

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

Na základě studie jsou v tomto stupni rozkresleny technické detaily navržených prků. Prováděcí dokumentace se liší dle konkrétní zahrady, ale jejím obsahem je standartně technická zpráva, koordinační situace, výkres terénních úprav, technické detaily prvků, osazovací plán a výkaz výměr.

od 15 000 Kč

3.FÁZE

AUTORSKÝ DOZOR

Konzultace a dohled nad dodržením projektu realizační firmou - zvláště pracovních postupů, materiálů a detailů.

Popřípadě pomoc při realizaci svépomocí.

600 Kč/hod

bottom of page