top of page

HRONOV

ZAHRADA S KVĚTINOVÝMI SVAHY

24   /   11   /   2020

Rekonstrukce zahrady, která navazovala na rekonstrukci domu mladou rodinou, probíhala svépomocí po dokončení projektu v roce 2018, jejíž poslední fáze byla ukončena na konci roku 2019. Důležitým úkolem projektu bylo především navázat na stávající terénní a provozní dispozice pozemku, zhodnotit potenciál stávajících výsadeb a rostlin a revidovat jejich budoucí uplatnění v novém zahradním prostoru. Vznikla zahrada, v níž jsou uplatněny rozsáhlé výsadby divokých travin a trvalek na svazích kolem domu, doplněny solitérní i vícekmenné stromy pro příjemný stín a odcloněny exponované hranice pozemku pomocí domácích keřů.

STUPEŇ: studie + prováděcí dokumentace + autorský dozor

REALIZACE: https://www.trees.cz/cs

bottom of page