HRONOV

ZAHRADA S KVĚTINOVÝMI SVAHY

24   /   11   /   2020

Rekonstrukce zahrady, která navazovala na rekonstrukci domu mladou rodinou, probíhala svépomocí po dokončení projektu v roce 2018, jejíž poslední fáze byla ukončena na konci roku 2019. Důležitým úkolem projektu bylo především navázat na stávající terénní a provozní dispozice pozemku, zhodnotit potenciál stávajících výsadeb a rostlin a revidovat jejich budoucí uplatnění v novém zahradním prostoru. Vznikla zahrada, v níž jsou uplatněny rozsáhlé výsadby divokých travin a trvalek na svazích kolem domu, doplněny solitérní i vícekmenné stromy pro příjemný stín a odcloněny exponované hranice pozemku pomocí domácích keřů.

STUPEŇ: studie + prováděcí dokumentace + autorský dozor

REALIZACE: https://www.trees.cz/cs

KONTAKTUJTE MĚ:

NAPIŠTE MI:

Tel: +420 607 888 273

Email: jitka.ullwerova@jitull.cz

Ulice 17. listopadu 1270,

 549 41 Červený Kostelec

  • Instagram sociální Icon
  • Facebook Sociální Icon

© 2018 by jitull created with Wix.com