top of page

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MĚSTSKÁ TŘÍDA

01   /   02   /   2016

Městská třída ve Žďáru Nad Sázavou je navržena v širším kontextu města a krajiny a navazuje na poutní místo Zelenou Horu, jedinečnou barokní památku zapsanou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Třída je protkána zastaveními, cíli a odpočinkovými prvky tak, aby vytvářela plnohodnotný lineární prvek zeleně. Do pěší zóny jsme umístili vlastní mobiliář setavený z modulárních částí, které se dají libovolně kombinovat do odlišných sestav.

Na městskou třídu jsme umístili tzv. stezku andělů s pěti sochami andělů, která funguje nejen jako výtvarný prvek, ale zároveň jako orientační systém vedoucí návstěvníka od terminálu hromadné dopravy až k poutnímu místu Zelená Hora.

AUTOŘI: JAS architekti ve složení - Adam Vilímek, Jitka Ullwerová, Šárka Ullwerová, Martin Březina

INVESTOR: Město Žďár Nad Sázavou

STUPEŇ: veřejná soutěž projektová jednokolvá

bottom of page