top of page

ČERVENÝ KOSTELEC

VEŘEJNÝ PROSTOR MEZI ŠKOLAMI

3.cena

01   /   09   /   2016

V našem návrhu předkládáme jednoduché a přehledné členění prostoru, vycházející z historie místa a současných potřeb jeho obyvatel. Představujeme vám reprezentativní a důstojné prostranství s novými funkcemi a prvky pro děti z místních škol, obyvatele města a návštěvníky festivalu a moderní budovy s novým atraktivním programem uvnitř i venku.

Středová centrální osa kopíruje historického členění parku a propojuje dominantu pomníku a budovu divadla a sokolovny na severu. Tato osa je navržena jako městský bulvár se stromořadím a má dostatečnou kapacitu pro konání průvodu folklórního festivalu. Vstupní bránu průvodu festivalu a zároveň celého prostoru parku tvoří nové budovy na jihu propojené pergolou. Stromořadí kolem bulváru vychází z historického umístění lip kolem pomníku a je  v některých místech podpořeno druhou linií stromů směrem dovniř bulváru.

AUTOŘI: JAS architekti ve složení - Adam Vilímek, Katarzyna Dorda, Jitka Ullwerová, Šárka Ullwerová, Martin Březina

ZADAVATEL: Město Červený Kostelec

STUPEŇ: veřejná soutěž projektová dvoukolová

bottom of page