top of page

TRUTNOV

PEŠÍ ZONA ULICE HORSKÁ

odměna v soutěži

06/   06   /   2018

Horská ulice je významnou pěší spojnicí s čilým městským ruchem a děním odehrávajícím se mezi hlavním dopravním terminálem a Krakonošovým náměstím. Naším cílem bylo čilý ruch ulice podpořit a využít potenciálu, který Horská ulice vzhledem k její poloze a symbolice má v širším územním kontextu a poskytnout obyvatelům i návštěvníkům důstojný a fungující městský prostor. Horskou ulici zvedající se směrem k náměstí s výhledem na Černou horu a Sněžku jsme se rozhodli potvrdit jako pěší stezku směrem k cíli s odměnou v podobě krásného výhledu do okolí, stejně jako tomu je při turistickém pochodu Krkonošemi.

AUTOŘI: JAS architekti ve složení - Adam Vilímek, Šárka Ullwerová, Jitka Ullwerová, Martin Březina

ZADAVATEL: Město Trutnov

STUPEŇ: veřejná architektonická soutěž projektová jednokolová

bottom of page