top of page

JOSEFOV, JAROMĚŘ

REKONSTRUKCE MLATŮ V JOSEFOVĚ

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

03/   08   /   2019

Mlatový prostor je součástí přední části náměstí před kostelem Nanebevzetí Páně v pevnosti Josefov a byl využíván především pro shromažďování vojsk v době Rakouska-Uherska. Navržené úpravy bylo nutné navrhnout v souladu s historickou hodnotou území, požadavky památkové péče, obyvatel a města na jeho současné a budoucí používání. V návrhu byly řešeny především zpevněné plochy, mobiliář a vegetační úpravy, respektující historické hodnoty a zároveň vyhovující současným požadavkům na užívání veřejných městských prostor. Byla vypracována a prezentována jednoduchá studie, na níž byl mělo navázat zadání projektové dokumentace.

AUTOŘI: Šárka Ullwerová, Jitka Ullwerová

ZADAVATEL: Město Jaroměř

STUPEŇ: studie

bottom of page