top of page

Náchod

VSTUPNÍ PARK DO MĚSTA

(prac. název PARK U HYNKA)

01   /   04   /   2018

Park U Hynka je především s ohledem na jeho umístění a požadavek města řešen jako reprezentativní plocha veřejné zeleně s uvítacím dominantním prvkem a funkčně řešenou pobytovou části. Jako hlavní poutací a vítací prvek města je navržena opěrná zídka z pohledového betonu v jihovýchodním cípu parku otočená směrem k vjezdu do města. Na zídce bude upevněna cortenová deska s laserově vyřezaným reliéfem znázorňujícím typickou morfologii města Náchod v dolíku pod zámeckým kopcem s dominantou zámku nad ním. Deska bude ze zadní strany opatřena osvětlením pro efekt i ve včerních hodinách. Celkový reprezentativní dojem bude umocněn zvolenými vegetačními prvky, které zídku lemují z horní strany i zepředu.

AUTOŘI: green4plan - Jana Palgutová, Vojtěch Kučera a Jitka Ullwerová

INVESTOR: Město Náchod

STUPEŇ: studie + stavební povolení + prováděcí dokumentace

bottom of page