top of page

Praha 4

VSTUPNÍ PROSTOR POLICEJNÍ AKADEMIE ČR

01   /   03   /   2018

Vstupní prostor před ředitelstvím Policejní akademie ČR sloužící především jako repzentativní prostranství pro shromažďování, přehlídky a hromadné fortografování byl upraven, aby vyhovoval provozním i reprezentativním účelům. Byl navržen nový koncept zpevněných ploch, doplněný o soudobý přírodě blízký trvalkový záhon s travinami a keři, který vtahuje přírodní složku do prostředí se strtikní až brutalitsní architekturou a vytváří příjemné pozadí okolnímu životu. Koncepční studie byla vypracována nadstandartně ve třech variantách, z nichž bylo komisí vybráno vítězné řešení pro budoucí realizaci.

AUTOŘI: MEPRO - Martin Březina, Ivan Březina, Jitka Ullwerová

INVESTOR: Policejní akademie České Republiky

STUPEŇ: studie - 3 varianty řešení

bottom of page