suchá opěrná zídka na sezení
suchá opěrná zídka na sezení

tradiční druhy trvalek
tradiční druhy trvalek

skica osázení dvora
skica osázení dvora

suchá opěrná zídka na sezení
suchá opěrná zídka na sezení

1/14

RÝZMBURK - ŽERNOV

ZAHRADA NA RÝZMBURKU

01   /   09   /   2017

Jedná se o venkovní prostor na nádvoří historického statku, jehož součástí je restaurace, hotel, zázemí pro chov zvířat a provoz farmy a soukromý dům majitelů.

Celková koncepce je jednoduchá zcela v souladu s venkovským charakterem stavby a její historií. Při návrhu sortimentu byl kladen důraz na použití autentických a domácích druhů rostlin typických pro okolní krajinu a venkovský typ zahrad. Sortiment zahrnuje i rostliny jedlé a květiny k řezu.

STUPEŇ: prováděcí dokumentace - realizováno na podzim 2017

REALIZACE: https://www.trees.cz/cs