travinný záhon před domem
travinný záhon před domem

celkový pohled
celkový pohled

kočka se schovává mezi trávami
kočka se schovává mezi trávami

travinný záhon před domem
travinný záhon před domem

1/6

NÁCHOD

ZAHRADA S TRAVINAMI

01   /   07   /   2014

Soukromá zahrada u novostavby se současnou minimalitstickou architekturou  a výhledem na město a okolní kopcovitou krajinu. Dynamické výsadby travin a jemně kvetoucích trvalek dotváří současný ráz architektury domu a svým stepním charakterem ragují na exponovanost pozemku.

STUPEŇ:  prováděcí dokumentace, autorský dozor